Lĩnh vực hoạt động

Hệ Thống Phòng Cháy Chữa Cháy

 

1. Hệ thống báo cháy

 

 

Hệ Thống Phòng Cháy Chữa Cháy

2. Hệ thống chữa cháy

A. Sử dụng nước tự động sprinkler
B. Hệ thống chữa cháy bằng bọt
C. Bột dập cháy ngoài bột BC và ABC
D. Hệ thống phòng bơm 
 

Hệ Thống Phòng Cháy Chữa Cháy

E. Hệ thống điều khiển bơm 

 

Hệ Thống Phòng Cháy Chữa Cháy

 

HỢP TÁC VÀ PHÁT TRIỂN CÙNG TẬP ĐOÀN VÂN KHÁNH An Toàn - Chất Lượng - Tiến Độ
HOTLINE: 0983 939 474 / 0983 168 494

Văn phòng đại diện

NHÀ THẦU PHỤ - NHÀ CUNG CẤP

THÔNG TIN PHẢN HỒI

TOP