Lĩnh vực hoạt động

Hệ Thống Điện

 

1. Hệ thống điện động lực

• Trung thế (22kV)

hệ thống điện vân khánh group

  • Hạ thế (380V)

  • Máy phát điện

hệ thống điện vân khánh group

2. Điện chiếu sáng
 
Hệ thống tủ điện phân phối
Hệ thống thang máng cáp.
Hệ thống chiếu sáng.
Hệ thống cấp nguồn
 

 

HỢP TÁC VÀ PHÁT TRIỂN CÙNG TẬP ĐOÀN VÂN KHÁNH An Toàn - Chất Lượng - Tiến Độ
HOTLINE: 0983 939 474 / 0983 168 494

Văn phòng đại diện

NHÀ THẦU PHỤ - NHÀ CUNG CẤP

THÔNG TIN PHẢN HỒI

TOP