Khu phức hợp du lịch nghỉ dưỡng Bãi Khem - Phú Quốc

  • Hạng Mục: Công trình Thương mại Phức hợp
  • Năm Thực Hiện: Năm 2018
  • Địa Điểm: Miền Nam

Dự án: Khu phức hợp du lịch nghỉ dưỡng Bãi Khem.

Khách hàng: Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Ánh Dương.

Hạng mục: Cung cấp và lắp đặt hệ thống cơ điện.

Địa chỉ: Phú Quốc

Khu phức hợp du lịch nghỉ dưỡng Bãi Khem - Phú Quốc

Khu phức hợp du lịch nghỉ dưỡng Bãi Khem - Phú Quốc

 

HỢP TÁC VÀ PHÁT TRIỂN CÙNG TẬP ĐOÀN VÂN KHÁNH An Toàn - Chất Lượng - Tiến Độ
HOTLINE: 0983 939 474 / 0983 168 494

Văn phòng đại diện

NHÀ THẦU PHỤ - NHÀ CUNG CẤP

THÔNG TIN PHẢN HỒI

TOP